Политика за поверителност

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИ НА КЛИЕНТИ ОТ 25.05.2018г.

 

 

Настоящето уведомление за поверителност на Хотелски комплекс „Сънрайз“ предоставя информация относно начините на събиране, използване, споделяне и защитаване на предоставените от Вас лични данни.

 

Хотелски комплекс „Сънрайз“ (наричан по-долу „Хотелът“) обработва Вашите лични данни в съответствие с действащите законови разпоредби за тяхната защита. Събират се за конкретни, изрично указани легитимни цели и след изпълнението им, данните не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Предоставянето им е ограничено до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“) и се поддържат в актуален вид. Обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурността им. Съхраняват се добросъвестно и в законоустановените срокове. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679 - General Data Protection Regulation - GDPR).

 

НАДЗОРЕН ОРГАН: Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19;  kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

 

Моля, обърнете внимание, че в случай на необходимост да се предоставят лични данни на друго лице, това може да стане единствено с негово съгласие и след като му бъде дадена информация за това, как те ще се използват.

 

Важно е да прочетете внимателно това уведомление, за да разберете как и защо използваме Вашата лична информация. 

 

Каква информация събира Хотелът?

 

Хотелът събира и обработва набор от информация за вас, която добоволно предоставяте. Това включва:

 

  • Вашето пълно име;
  • ЕГН;
  • Номер на паспорт/ЛК и валидност;
  • Националност;

 

Как събира информация за Вас Хотелът?

 

Хотелът може да събере тази информация по различни начини:

  • Информация, която предоставяте: в случай че резервирате онлайн или се свържете с Хотела.
  • Автоматично чрез бисквитки: в съответствие с действащото законодателство Хотелът използва проследяващи технологии като бисквитки за събиране на информация за Вас, на анонимна база.
  • От трети страни: от хора, упълномощени да действат от Ваше име – ако правят резервация за Вас, от социалните мрежи, доставчици на услуги за реклама и анализ.
  • Интернет дейности: връзка с всеки сайт за настаняване (напр. Booking.com; Hotels.com и др.), онлайн резервации, въпросници и социални медийни платформи и др.

 

Данните ще се съхраняват на различни места, включително във файла с клиентите, в системите за управление на Хотела и в други ИТ системи.

 

Защо Хотелът обработва лични данни?

 

Хотелът използва информацията за Вашите лични данни за следните цели:

Използване информация за отговор на Вашите запитвания: Ще използваме информацията, за да предоставим услугите, които сте заявили, като например да изпълним постъпило запитване за хотелска резервация.

Използване информация за подобрение на сайта и услугите: Може да използваме Вашата информация, за да подобрим предлаганите от нас услуги. Също може да използваме Вашата информация, за да персонализираме Вашето туристическо изживяване.

Използване информация за анализ на ефективността на сайта: Може да обработваме Вашата информация на анонимна база, за да подобрим работата на сайта.

Използване  информация за маркетингови цели: Може да Ви изпращаме информация за нови услуги и оферти. Също може да използваме Вашата информация, за да Ви представяме реклами за наши оферти. В случай, че се запишете за нашия бюлетин, ще получавате нашите промоционални имейли. Преди да започнем маркетингова дейност, получаваме Вашето съгласие според действащото законодателство.

Използване информация, за комуникация с Вас: Може да се свържем с Вас по повод на Ваша бъдеща резервация или събитие.

Използваме информация и по други начини, разрешени според действащото законодателство.

 

Как Хотелът защитава данните?

 

Хотелът е внедрил необходимите технически и организационни мерки в съответствие със законовите изисквания с цел защита на личните данни, осигурявайки поверителност в съответствие с принципите, залегнали в тази политика. Тази защита се прилага по отношение на информацията, съхранявана по електронен и хартиен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до избрани служители или представители. В допълнение, Хотелът използва общоприети техники за информационна сигурност, като защитни стени, процедури за контрол на достъпа и криптография, за да защити личната информация срещу загуба и/или неоторизиран достъп.

 

За колко време Хотелът съхранява данни?

 

Хотелът ще съхранява личните Ви данни само за периода, за който са му необходими, за да изпълни целите, за които ги е събрал, включително за да спази изискванията на българското законодателство.

 

За да определи подходящия период на съхранение, Хотелът взима в предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработва или дали би могло да постигне тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания.

 

Използване на „бисквитки“(‘cookies’)

 

Клиентите на Хотела трябва да са наясно, че информация и данни могат да бъдат автоматично събрани чрез стандартната операция от нашите интернет сървъри и чрез използването на “бисквитки”. Събраната по такива начини информация не е лична информация.

 

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се използват за улесняване на постоянния достъп на потребителя. „Бисквитките“ не са програми, които да утежняват системата и или да предизвикват щети. Като цяло, „бисквитките“ работят чрез присвояване на уникален номер на всеки клиент, без  значение мястото за възлагане. Ако не искате информация, събрана чрез използване на бисквитки, проста процедура в повечето браузъри позволява на клиента да откаже или да приеме функцията „ бисквитки“.

 

Какви са Вашите права?

 

1. Право на достъп до личните Ви данни, което Ви дава възможност на за получаване на копие от тях.

2. Право да поискате коригиране на непълни или неточни лични данни, свързани Вас.

3. Право на да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, което Ви дава възможност да изискате временно да преустановим обработването им.

4. Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни.

5. Право да поискате изтриване на личните данни свързани с Вас, когато няма валидна причина за продължаване на обработката им („право да бъдеш забравен“).

  1. Право да поискате прехвърляне на личните Ви данни към вас или към трета страна, като това се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да я използваме („право на преносимост“).

7. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай, че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни.

8. Право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, като ни уведомите на посочените в документа адрес и имейл за връзка, без това да засяга законосъобразността на обработването.

 

Ако имате някакви въпроси относно това Уведомление или за начина, по който хотел „Сънрайз“ обработва личните Ви данни, можете да се свържете с нас по имейл на info@sunriseprimorsko.com или на адрес гр. Приморско 8180, ул. „Трети Март“ №92, Хотелски комплекс „Сънрайз“.

 

Ако смятате, че Хотелът не е спазил правата Ви за защита на данните, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.